Authors

Showing 1-20 of 38 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Salkhozhayeva G.M. gaukhar_7077@mail.ru
2SeitkhozhayevA.I.142@enu.kz
3SadvokasovaM.A.mika94s@mail.ru
4SatkanovM.
5SakK.sak_ko@enu.kz
6SchwartzK.k.schwartz@gsi.de
7SorokinM.123321@mail.ru
8Sarmurzina Z.S.sarmurzina@list.ru
9SinyavskiyYu.A.sinyavskiy@list.ru
10ShakhinaB.A. (not set)
11Saparbekova A.A.
12SaparovKuandykAbenovichsaparov.kuandyk.42@gmail.com
13StamgalievaZ.B. (not set)
14StamgaliyevaZ. B.01020307@gmail.com
15Sekenova A.E.
16SarsenovaAikerimGrigori- Abatovnagrigorievna.aigerim@gmail.com
17ShamekovaM.Kh. shamekov@gmail.com
18ShapekovaN. L.shapekova_nl@enu.kz
19Salkhozhayeva G.M.
20ShalakhmetovaT.M.