Authors

Showing 1-20 of 429 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1УалиеваРиммаMeyramovnaualiyeva.r@gmail.com
2ДжакабаевАкылбекАтабекулыadai.9702@mail.ru
3AmanbayevZhomartBerikpolovichdinarka_0501@mail.ru
4keishilovzhenissovetkhanovichjeka-sayko@mail.ru
5BazarbayevaZhannatbazarbayeva@inbox.ru
6MukataevaZhanatMakanovnamukataevazh@mail.ru
7ТеkebayevaZhanarBorambayevnaj.tekebaeva@mail.ru
8Saduov ZhainarbekShaimardanovicharshatumektep@mail.ru
9TleukulovaZh.B.zhanerke.birzhan@gmail.com
10 Bayguzhina Zh.S.
11TaldykbayevZh.S. (not set)
12AkshabakovaZh.E. (not set)
13Makhatov Zh.B. (not set)
14MasalimovZh.K. (not set)
15TleukulovaZh.B. (not set)
16 Kuanbai Zh.I.(not set)
17BukabayevaZh.T. zhanilxan79@mail.ru
18KurenbayevaZh.K. kurenbaevajk@gmail.com
19 MukataevaZh.M.(not set)
20SartbaevZH. T. 6789@mail.ru