Authors

Showing 21-40 of 429 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
21DogabayevA. Zh.(not set)
22 BariA.A.(not set)
23MasalimovZh.K. (not set)
24MukiyanovaG. S.(not set)
25TleukulovaZh.B. (not set)
26 KassenovaS.M.(not set)
27DildabekA.B. (not set)
28IlyasovaB.B. (not set)
29 StamgaliyevaZ.B.(not set)
30OmarovR.T. (not set)
31BekturovaA. Zh.(not set)
32SagyndykovU. Z.(not set)
33BissenovaG.N. (not set)
34ZakaryaK.D. (not set)
35 SarmurzinaZ.S.(not set)
36UrazovaM.S. (not set)
37 ShahabayevaG.S.(not set)
38 RysbekA.B.(not set)
39 Zhantleuova,A.K.(not set)
40 KulataevaM.S.(not set)