Omarov R. T.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Evaluation of the morphofunctional state of the cardiovascular system of 14-17 year old girls
 • Bayguzhina Z. S.
 • Dinmukhamedova A. S.
 • Taldykbayev Z. S.
 • Toktarbayeva A. S.
 • Gabdulkhaeva B. B.
 • Omarov R. T.
2TBSV P19 protein as a trigger of salicylic acid-induced resistance of Solanum lycopersicum
 • Yermukhambetova R. Z.
 • Akbassova A. Z.
 • Mukiyanova G. S.
 • Tleukulova Z. B.
 • Kassenova S. M.
 • Dildabek A. B.
 • Ilyasova B. B.
 • Stamgaliyeva Z. B.
 • Omarov R. T.
3Genome structural organization of thebarley stripe mosaic virus(BSMV) and its identification
 • Akbassova A. Z.
 • Omarov R. T.
 • Tasbolat A.
 • Kurmanbayeva A. B.
 • Zhangazin S. B.