Taldykbayev Zh. S.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Evaluation of the morphofunctional state of the cardiovascular system of 14-17 year old girls
  • Bayguzhina Z. S.
  • Dinmukhamedova A. S.
  • Taldykbayev Z. S.
  • Toktarbayeva A. S.
  • Gabdulkhaeva B. B.
  • Omarov R. T.