Mukiyanova G. S.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1TBSV P19 protein as a trigger of salicylic acid-induced resistance of Solanum lycopersicum
  • Yermukhambetova R. Z.
  • Akbassova A. Z.
  • Mukiyanova G. S.
  • Tleukulova Z. B.
  • Kassenova S. M.
  • Dildabek A. B.
  • Ilyasova B. B.
  • Stamgaliyeva Z. B.
  • Omarov R. T.